Sådan laver eleverne deres egne fotohistorier

Det er enkelt at lade eleverne producere fotohistorier som en del af undervisningsforløbene. Skolens computere skal ikke have nogen særlige programmer. Det hele foregår her på hjemmesiden eller med den nye iPad-app. Og alt elevernes arbejde gemmes via UNI-login.

Når du sender eleverne på research for at lave deres egne fotohistorier, får de meget mere viden om, hvordan mennesker lever i Zambia – og samtidig træner også en række faglige kompetencer og it- og formidlings-kompetencer. Det hele er tilrettelagt, så det er teknisk enkelt, selv for de små. Arbejdet med fotohistorierne er en del af opgaverne i de tre fagforløb, vi giver forslag til.

Når eleverne starter på en fotohistorie, får de beskrevet en emneopgave og sendes på research i et panoramabillede, de kan “skyde” frem og tilbage på skærmen. Her gemmer sig et antal hotspots, de kan trykke på. Hvert hotspot rummer en lille billedserie om et bestemt emne plus en lille faktatekst. Faktateksten kan de få læst højt ved at trykke på et højttaler-ikon. Der er også et lille noteværktøj i hvert hotspot, hvor eleverne kan skrive en lille husketekst til sig selv. Bagefter skal de bruge billeder og viden til at lave en fagligt struktureret fotohistorie om emnet.

Der er fotohistorie-opgaver inden for tre faglige temaer (til dansk, til natur/teknik og et tværfagligt) – og i hvert tema er der 3-4 emne-opgaver, du kan vælge mellem. De har stigende niveau, så undervisningen kan differentieres.

Det faglige udbytte

Researchen i panoramaerne og arbejdet med at lave fotohistorier giver eleverne mere baggrundsviden og i processen må de stille spørgsmål og selv undersøge forholdene i Zambia. Målet er, at de bagefter selv skal formidle deres viden i en fotohistorie. Hver fotohistorie er også struktureret fagligt for eleverne med guidende spørgsmål til hvert billede, de skal vælge. På den måde understøttes elevens disponering, faglige formidling og kommunikative kompetencer.

Meget nemt og enkelt i brug

Når eleverne undersøger et emne i et panoramabillede, indsamles helt automatisk alle de fotos, de har set på og måske lavet noter til undervejs. Derefter går de direkte over til at skabe deres egne fotohistorier i det enkle værktøj. Her får eleverne overblik over alle de fotos, de har set på, og de udvælger dem, de synes er rigtigst. De kan skrive en tekst til hvert billede i fotohistorien og kan også vælge at tilsætte lyde fra Zambia. De kan lave så mange fotohistorier til hver opgave, de vil, og nemt dele dem med resten af klassen, med skolen eller med deres familie.

Fungerer ens på web og på iPad

Alt arbejdet med panoramabilleder og fotohistorier fungerer helt ens uanset, om eleverne bruger en computer til at arbejde i hjemmesidens elev-univers – eller om de arbejder i app’en på en iPad i stedet. Det hele ser også ens ud.

Alt gemmes automatisk med UNI-login

Eleverne skal logge sig ind med deres almindelige UNI-login. Så gemmes alt deres arbejde løbende og automatisk på U-landskalenderens server – og ikke på den maskine, de lige sidder ved. Fordelen er, at så kan de afbryde arbejdet og genoptage det igen, lige hvor de slap, på enhver anden computer. Og de kan endda skifte mellem at bruge iPad og computer. Alle skolens fotohistorier gemmes automatisk og samlet, ordnet klassevis – så alle på skolen kan finde og se hinandens fotohistorier. Det er praktisk ved gruppearbejder eller store teamuger.

Kræver ingen særlige programmer

Vi har gjort det nemt at lave fotohistorierne. Værktøjet til at lave fotohistorier er komplet, enkelt og kræver ikke, at I har nogen særlige programmer på skolens maskiner.

Det kan afvikles på alle almindelige computere (PC, Mac, elektroniske tavler og projektorer) – plus altså iPads. Computeren skal bare have en Flash-afspiller installeret, Java-script skal være aktiveret og skærmen skal have en opløsning på 1024 x 768 pixels eller derover. Det har alle nyere maskiner.

iPad-versionen kan I hente her på hjemmesiden under “Skole” eller i AppStore under “Børnenes U-landskalender 2014”. Den er gratis. Den findes dog ikke til andre tablet-computere (f.eks. Android).

 

TRIN FOR TRIN

For at komme godt i gang kan du starte med at lave en fotohistorie sammen med eleverne i klassen via den elektroniske tavle eller projektor. Så ser de, hvordan det hele virker.

Trin 1: Vælg temaet

  • Log ind med UNI-login.
  • Vælg f.eks. temaet Zambias dyr, men de andre temaer fungerer på samme måde.
  • Se film. Eleverne starter med at se en lille film om det tema, de skal arbejde med. Den ligger på den første temaside, de kommer ind på.

Temaforside Dyr
På alle de tre temaforsider ligger en lille film, der introducerer temaet for eleverne.

Trin 2: Vælg et emne

Under temaet ”Zambias dyreliv” er der tre opgave-emner at vælge mellem. Der er to forskellige panorama-billeder at gå på opdagelse i med hver sin opgave til – og til den tredje opgave skal eleven bruge begge panorama-billeder. I beskrivelsen af fagforløbene kan du se, hvordan disse opgave-emner kan bruges til dit fag.

  • Vælg for eksempel ”Zambias vilde dyr”
  • Giv din fotohistorie en titel og skriv navn og klasse ind i felterne.

Opret Fotohistorie
Her kan eleverne oprette en ny fotohistorie ved at vælge et opgave-emne.
De skal også skrive navn, klasse og titel ind.

Vaelg -fotohistorier
På skærmbilledet “Vælg et emne” kan eleverne også finde skolens fotohistorier
– eller finde en egen fotohistorie, de vil arbejde videre på.

Trin 3: Undersøg

Nu skal eleven gå på opdagelse i panoramabilledet. Det er fyldt med små hotspots, man kan trykke på, og som kalder en lille billedserie og en tekst frem. Eleven skal “skyde” panoramabilledet frem og tilbage for at finde alle hotspots. Alle de fotos, eleven ser i de små billedserier, gemmes automatisk i et lille billedbibliotek til hendes fotohistorie, så hun senere kan få overblik over, hvilke billeder, hun har set på til denne opgave. Hun kan også inde i hvert hotspot selv skrive noter om det, hun ser og læser om. De noter er gode at have: De gemmes sammen med billederne, så hun får noterne frem på skærmen og kan bruge dem, når hun skal lave sin egen fotohistorie. Brugen af noterne øger fagligheden.

Panorama Vildedyr

Eksempel på et panorama-billede. Hotspots er markeret med et +. Bemærk pilene i siderne af billedet,
som bruges til at panorere fra side til side. I iPad-app’en ”swiper” man med fingrene.

Hotspot Med Kommentarer

Når man klikker på et hotspot, åbnes et vindue med hotspottets billedserie og den forklarende faktatekst. Den kan eleven få læst højt ved at trykke på højttaler-ikonet. Ved siden af er et tekstfelt til egne noter.

Trin 4: Lav fotohistorie

Når eleven har fundet alle hotspots i panoramabilledet, skal hun klikke på ”Lav foto-historie”- knappen.

Hun ledes nu videre til en side, hvor hun skal udvælge syv af de fotos, hun har set på sin vej gennem panoramaets hotspots. Hver gang eleven udvælger et foto (ved at klikke på det), sættes det automatisk ind i hendes egen fotohistorie. Og ved hvert af billederne i hendes fotohistorie kan hun nu selv skrive en lille tekst, der vil blive vist sammen med den færdige fotohistorie.

For hver af de syv billeder, der er plads til i fotohistorien, er der også et guidende spørgsmål, som strukturerer arbejdet (med undtagelse af et par af emne-opgaverne, der er på lavest niveau – her er valget af foto ladt mere åbent). På den måde bliver alle fotohistorierne en fagligt styret opgave.

Som lærer har du desuden mulighed for bagefter at skrive voksenskrift i et felt under hvert af billederne i elevens færdige fotohistorie. Men den mulighed kommer kun frem, når du er logget ind med dit eget UNI-login som lærer.

Editor (1)

På siden Lav foto-historie skal eleverne vælge billeder, indsætte lyd og skrive tekst til billederne. De syv billedrammer er dem, de skal udfylde for at løse opgaven.

Trin 5: Se fotohistorie

Når eleven har valgt sine billeder og skrevet en tekst til, kan hun vælge også at lægge lyd på hvert billede, hvis hun vil. Der er et lille bibliotek af stemningsfulde real-lyde fra Zambia på skærmen at vælge mellem. Derefter klikker hun på ”Vis fotohistorie” og kan gennemse det færdige resultat.

Hele vejen gennem processen er fotohistorien hele tiden gemt under elevens navn. Når fotohistorien er færdig, kan eleverne nemt se hinandens fotohistorier, de kan præsentere dem for resten af klassen eller til et forældremøde – og de kan endda sende dem til f.eks. forældrene.

Sådan præsenterer I fotohistorierne

I finder alle skolens fotohistorier ved at vælge tema og logge ind på planlægnings-siden “Vælg et emne”.

  • Fotohistorierne kan afspilles direkte fra hjemmesiden.
  • Fotohistorierne kan vises med elevens tekster, eller man kan skjule teksten. Så kan eleven selv fremlægge sin historie mundtligt og selv skifte billederne, når hun har fortalt færdig. Med print-funktionen kan hun forinden printe tekster og billeder ud – som et manuskript til præsentationen. 
  • Andre kan også se fotohistorien: Eleven kan sende et link til sin portefølje eller sin familie. Linket findes inde i afspilleren under “Vis fotohistorie” – Del link. Dem, der får sådan et link tilsendt, kan kun se denne ene fotohistorie, men behøver intet login.