Evaluering af forløbet

Her finder du forslag til enkle måder at evaluere elevernes arbejde med forløbene og det faglige udbytte.

Nogle lærere vil gerne evaluere det forløb, eleverne har været igennem.
Her giver vi nogle enkle forslag til en evaluering, der involverer eleverne og kan klares på en lektion eller to. Det giver dels eleverne selv en mulighed for at reflektere over, hvad de har lært. Dels giver det dig godt input til at kunne fortælle forældre og kollegaer om det faglige udbytte af at have givet plads i skemaet til at arbejde med Danidas materiale.

Dansk – formidling

Tag udgangspunkt i de fotohistorier, eleverne har lavet. Tal med eleverne om, hvad der var sjovt, svært, spændende osv. ved at arbejde med stoffet, ved at søge informationer og ved at fortælle en historie og skulle formidle i billeder, lyd og tekst.

Dansk – litteraturfagligt

Bagerst i lærervejledningen er der en oversigt over en række konkrete trinmål, som materialet har givet jer mulighed for at arbejde med. Dem kan du bruge til at indkredse elevernes udbytte af forløbet. Fx:

  • Kan eleverne skelne mellem fiktion og ikke-fiktion i elevbogens tekster?
  • Kan eleverne forklare de litteraturfaglige begreber, I har arbejdet med, fx dialog, sanser og detaljer og begyndelse, midte og slutning?
  • Kan eleverne give et kort indholdsreferat af ”Gepard-drengen”?

U-landsstoffet
– den internationale dimension

Ved at arbejde med Danidas undervisningsmateriale lærer eleverne både om deres omverden og får nye perspektiver på deres egen dagligdag.

Livsvilkårene for de zambiske børn er på mange måder forskellige fra danske børns, men der er også mange lighedspunkter. Fx er det vigtigt for børnene i begge lande at have familie og venner, at lege og have det sjovt, at gå i skole og lære noget.

Sammen med eleverne kan du opstille forskelle og ligheder på børneliv i de to lande. Du kan også sætte eleverne til at fortælle om Zambia: Hvad har de undret sig over undervejs i forløbet? Hvad har gjort indtryk? Har de opnået en forståelse for, hvorfor Zambia har brug for, at andre hjælper dem?

Natur/teknik

De forsøg og aktiviteter, som indgår i Natur/teknik-forløbet, involverer både hypotesedannelse og evaluering.

Det betyder, at du ved afslutningen af hver aktivitet kan notere, om eleverne selv er i stand til at formulere, hvorfor en drage kan flyve, hvad der skal til, for at man kan lave ild, og klimaets betydning for, hvordan man bygger huse i Zambia og i Danmark.

Eventuelt kan du også dokumentere elevernes arbejde med video eller fotos – blot nogle få billeder kan gøre en forskel – så I også har noget visuelt at forholde jer til, når I skal evaluere. Billederne kan endvidere lægges på intranettet, hvis du fx skal vise forældre og kollegaer, hvad elevene har arbejdet med i forløbet.