Traditionsrig folkeoplysning om udviklingslande til danske børn

DR og Danida har samarbejdet om Børnenes U-landskalender i over 50 år. Begge lægger mange kræfter i det årlige projekt – sammen med årets hjælpe-organisation – så det kan vække børnenes nysgerrighed og eftertanke.

Gennem flere generationer har U-landskalenderen været en fast del af optakten til juletiden for mange danskere. I 2013 tog knap 150.000 danske børn hul på deres december-morgener ved at åbne for dagens låge på U-landskalenderen – og årets undervisningsmateriale blev i løbet af efteråret brugt af over 80.000 børn på mere end 1.000 skoler.

U-landskalenderen består af tre dele:

  • Den traditionsrige pap-lågekalender, som knytter an til årets tv-julekalender på DR og en række film om årets land, der udsendes på DR’s børnekanaler i efteråret.
  • Årets undervisningsmateriale med børnebog, web-univers, opgaver og aktiviteter til 1.-4. klasse.
  • Årets hjælpeprojekt. I 2014 står Plan Danmark for det, og overskuddet fra lågekalenderen går til at give børn i Zambia en bedre skolegang.

Synlighed: Tema-uge i DR og en række DR-film i november

Danida og Danmarks Radio har stået sammen om Børnenes U-landskalender siden 1962, og en del af projektet er at udfolde årets tema i godt børne-tv med stof til eftertanke.

I år vil dine elever fra november møde U-landskalenderen på DR på flere måder: i en u-landstemauge på Ramasjang, i fire udsendelser med ”Nørd på Eventyr” i Zambia, i en række korte, tematiske film om børneliv i Zambia på Ramasjang og på DR’s websider. Desuden omtaler DR selvfølgelig låge-julekalenderen og årets indsamling til børn i Zambia. Det sker i løbet af efteråret og i julemåneden.

Børnene vil møde lågekalenderen ude i butikkerne fra oktober. Overskuddet fra lågekalenderen går til årets hjælpeprojekt for børn i Zambia.

Tradition på de danske skoler

Børnenes U-landskalender er også blevet en tradition på mange skoler. Danida udgiver hvert efterår et gennemarbejdet undervisningsmateriale til indskolingen. Det er ekstra aktuelt i efteråret, netop fordi det handler om årets U-landskalenderprojekt, som eleverne i den periode møder flere andre steder. Men materialet er anlagt, så det ikke er direkte ”julet” i sig selv. Det er omhyggeligt udformet, så det kan bruges til et godt undervisningstema når som helst – også i årene fremover.

Materialet retter sig mod flere fag, men har altid en god, skønlitterær bog som centrum og handler om børneliv i det land, der samles ind til. Årets børnebogsforfatter har været på rejse i landet sammen med fotografen og projektets pædagogiske konsulent, så eleverne også bliver sikret et rigt og virkelighedsnært kig ud i verden.

Siden 2013 er materialet gennemgribende fornyet og udvidet, både rent didaktisk og på det fagfaglige. Det nye materiale er blevet godt modtaget – ikke mindst af lærerne selv. Også i 2014 er der tilføjet en række nyheder og forbedringer ud fra lærernes erfaringer.

Målet er at tilbyde et materiale af høj kvalitet, der giver eleverne et kig ud til børneliv i en helt anden del af verden. Et liv, der ligner deres eget, og som der er noget at lære af, samtidig med at det er meget anderledes. Et kulturmøde, hvor de også møder sig selv.