Nemt overblik over undervisningsmaterialet

Materialet består af en elevbog, en hjemmeside med opgaver og andre ressourcer, en iPad-app, en række film og en lærervejledning. Materialet gør det nemt at tilrettelægge et spændende og varieret undervisningsforløb, der har høj faglighed og inddrager en lang række trinmål.

Materialet er udviklet, så det også kan bruges uden tilknytning til julen – og i flere år frem.

Der er masser for eleverne at opleve – og lære. Ud over læsning af Ida-Marie Rendtorffs spændende fortælling og fabler i elevbogen lægger materialets opgaver op til, at eleverne selv skal undersøge, observere, danne hypoteser og formidle stof på det niveau, de befinder sig på. Materialet er tilrettelagt som tre afvekslende fagforløb med varierede opgavetyper. De er tilrettelagt, så de er “grydeklare”, men samtidig også nemme for dig at skalere op og ned efter behov. Brug dem til et tema i et enkelt eller to fag – eller til en eller to hele emneuger, som det passer dig bedst.

Temaer og fag

Kun i danskforløbet er det en egentlig forudsætning at læse elevbogen. Men alle tre forløb bygger på emnekredsen i elevbogens fortælling og faktastof – og det samme gælder stoffet på hjemmesiden. På den måde kan eleverne hele tiden bruge og omsætte den viden, de møder gennem forløbet, når de skal arbejde med opgaverne og formidle deres indsigter.

Alle de tre forløb inddrager en række trinmål i fagene. Opgaverne omfatter både forsøg, mere klassiske opgavetyper, kreative/praktiske opgaver samt 3-4 emneopgaver til hvert forløb, hvor eleverne skal producere fotohistorier på hjemmesiden. Læs mere i menupunkterne om de tre fagforløb.

  • Et litteraturpædagogisk danskforløb med fortælleteknik, læsning og genrer som nogle af nøgleordene. 
  • Et natur/teknik-forløb med sjove forsøgsopstillinger. Det kredser om vilde dyr, om ild og om et par fysiske fænomener.
  • Et tværfagligt forløb om den gode skole og elevers medbestemmelse, der bygger på en række små dilemmafilm med Peter Mygind.

Elevbogen og lydbøgerne

Det centrale omdrejningspunkt er elevbogen, ”Gepard-drengen” – Ida-Marie Rendtorffs fortælling om hyrdedrengen Conrad, hans søster Sunday og en mystisk gepard:

Geparden med de tre kløer er vendt tilbage og lusker rundt i høvdingens landsby ved nattetide. Hvad er den ude på? Og kan Conrad og hans lillesøster Sunday nå at hjælpe, inden der sker noget forfærdeligt? Vi følger hyrdedrengen Conrad i et par dramatiske dage og en lang nat, hvor han må sætte både sin egen og sin lille families fremtid på spil.

Rundt om fortællingen bugner bogen af flotte fotos, tegninger, faktabokse og tre dyrefabler, der er skrevet med lavt lix-tal. Både tekster og billeder i elevbogen giver gode udgangspunkter for samtaler. Du kan hente inspiration til samtaler om litterære temaer og om andre emner i opgaveark 03.

Lydbøger med Peter Mygind som læsestøtte

Historien egner sig godt til oplæsning i klassen, men også til at eleverne læser selv. Svagere læsere kan måske nøjes med faktaboksene, billedteksterne og fablerne. Men de kan også hente læsestøtte på hjemmesidens “Opdag Zambia”: Her ligger elevbogens hovedfortælling som lydbog og de tre små fabler som skærm-læselet-bøger med en knap til oplæsning af teksten på hver lille side. DR har lavet lydbøgerne, der læses op af skuespilleren Peter Mygind.

Lærervejledningen

I lærervejledningen finder du først en sektion med en masse baggrundsviden om Zambia. På kort tid sætter den dig godt ind i landets historie og kultur, så du kan svare på mange spørgsmål. I den anden sektion finder du grundige vejledninger til materialet, til hjemmesiden, til app’ens og hjemmesidens fotohistorie-værktøj og til de tre “grydeklare” forslag til undervisningsforløb.

Hjemmesidens elev-univers og iPad-App’en

Her kan eleverne gå på opdagelse i Zambia i fakta, fotos og små film – og kan lave deres egne, flotte fotohistorier. Under “Skole” ligger et komplet og enkelt værktøj til at producere fotohistorier med billeder, tekster og lyd – uden brug af andre programmer. Hele dette værktøj kan I også finde som gratis iPad-app. Den kan downloades under “Skole” eller i AppStore.

Først går eleverne på en fagligt styret research. Du har tre temaer med 3-4 emne-opgaver i hver at vælge mellem. Eleverne sendes på opdagelse i billed-panoramaer med hotspots, som der gemmer sig små billedserier og faktatekster bag. Alle de fotos, de opdager undervejs, kan de bagefter vælge imellem, når de skal løse formidlingsopgaven og sammensætte en fotohistorie. Elevernes produktioner bliver løbende gemt helt automatisk. Det sker via UNI-login. Og produktionerne er nemme at præsentere for klassen eller dele. Læs mere på siden om fotohistorier.

Du kan også roligt sætte de små og de svage læsere til at løse disse opgaver, for alle vigtige faktatekster undervejs kan de få læst højt ved at trykke på et “?”-ikon.

Foto og film

Undervisningsmaterialet giver rig mulighed for at inddrage billeder og film. Her på hjemmesiden har du en stor billedbank og en filmbank med mange forskellige film, som du kan bruge til at variere undervisningen med. Det er dels en række film fra DR, dels film fra Danida specielt til “Gepard-drengen” og opgaverne, og endelig er der en film fra Plan Danmark.

Vil du have en fysisk bog eller klassesæt?

Elevbogen og lærervejledningen kan nu frit printes her fra hjemmesiden, men de findes også som trykte bøger i stort format og god kvalitet. I lærervejledningen er der også indlagt en DVD med alle filmene fra filmbanken. Bøgerne kan købes enkeltvis eller som klassesæt, men lageret er begrænset.