Undervisningsforløb til dansk

Et brugsklart forløb med flere opgaver og samtalemuligheder, der nemt kan skaleres op og ned, så det passer til den tid, du har til rådighed. Det kan gennemføres både med og uden de it-baserede opgaver her på hjemmesiden under “Skole”. Der er også flere andre typer opgaver. I kan blandt andet arbejde med historiefortælling og litteraturfaglige begreber i børnehøjde.

Som altid i Danidas undervisningsmateriale er det den gode, skønlitterære historie, der står i centrum for aktiviteterne i klassen.

Hvad er en god historie?

Gepard-drengen er i sig selv en rigtig god og spændende historie. Men hvad er en god historie egentlig, og kan man selv blive bedre til at fortælle? Det er nogle af de temaer, som materialet giver eleverne mulighed for at undersøge og afprøve i praksis.

I dette forløb skal eleverne finde informationer på hjemmesiden og i elevbogens fortælling, faktabokse og temasider. De skal læse, og de skal lære nogle enkle fortælletekniske metoder som at bruge sanser og detaljer, dialoger samt begyndelse, midte og slutning.

Inddrager en række trinmål

På den måde kommer du til at arbejde med trinmålene under Sprog, litteratur og kommunikation, der blandt andet handler om genreforståelse, samtale om litterære tekster og at kunne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i dramatisk form.

Mens eleverne arbejder med Gepard-drengen og resten af undervisningsmaterialet, lærer de også en masse om børns livsvilkår i Zambia, samtidig med at de får nye perspektiver på deres egen hverdag.

Læs mere om alle opgavemuligheder i dette forløb og om trinmålene i lærervejledningens sider om dansk-forløbet. Du finder dem i slutningen af lærervejledningen – og i pdf’en her nedenfor.

Download pdf om dansk-forløbet